Båtlivet, året runt!

Kunskap & Engagemang

Att vara medlem i en båtklubb är prestigefullt och ger mängder av roliga stunder, men det också kräver stort engagemang.

Engagemanget tillsammans med kunskap är en lyckad kombination som ger långsiktighet och hålbarhet till vår båtklubb.

I Skälåkersbåtklubb är vi stolta att ha medlemmar med bred kunskap från många olika brancher, som genom ett stort gemmenskap driver klubben framåt och skapar förutsätningar för ett trivsamt båtliv!

Vi har noll miljöpåverkan som mål!

Skälåkers Båtklubbs miljöplan godkändes av Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund 2014-09-24.

Klubbfakta

1 Klubbmedlemmar
1 Bryggplatser
1 Segelbåtar
1 Motorbåtar