Om klubben

Den sjuttonde september 1992 samlades ett gäng båtägare till möte i Farsta Forum för att diskutera bildandet av en båtklubb.

De församlade båtägarna hyrde båtplatser i Skälåkersviken av Stockholms stad. Stockholm Fritid, som då skötte all fritidsverksamhet inom Stockholm stad, hade aviserat att alla bryggor nu skulle säljas på öppna marknaden. Inför hotet att någon driftig och profithungrig privatperson eller företag skulle köpa bryggorna i Skälåker, exploatera och hyra ut platserna till överpriser, enades hyresgästerna snabbt och utsåg tre personer att förhandla ett arrendekontrakt med Stockholm Fritid.

Sedan dess har det flutit mycket svett, en del blod och kanske en och annan tår under bryggorna. Klubbstuga har byggts, bryggor har renoverats, uppläggningsplats har anlagts och inhägnats, Y-bommar anskaffats och mycket, mycket mer.

Med våra gemensamma ansträngningar kan Skälåkers Båtklubb utvecklas vidare till den trivsamma plats vi alla önskar och leva vidare i många, många år.

Våra värdegrunder

Genom att ta vara på våra medlemmars olika kompetenser och otroligt stort engagemang lyckas vi skapa en helhet som vi alla kan njuta av.

1

Kompetens

2

Engagemang

3

Gemenskap